вторник, 20 май 2008 г.

Национален осигурителен институт - справки

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

www.noi.bg


Всеки осигурен може да направи следните справки в сайта на НОИ

Лични справки по ЕГН за социално и здравно осигуряване
-
Справка за социално осигуряване /по ЕГН и ПИК/
-
Справка за здравно осигуряване /по ЕГН/
-
Справка за месеците без данни за здравно осигуряване за лицата под 18 год. възраст за периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2002 г. /по ЕГН/
-
Проверка на здравноосигурителен статус чрез телефон или чрез изпращане на SMS /
-
Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН /по ЕГН и ПИК/
Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

София 1303
бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64
тел. 926-10-10, факс 926-14-40
Изх. № 91-01-293/21.11.2005 г.
ОТНОСНО: Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица.
Със сведенията за осигурителен стаж и доход през 2004 г. осигурените лица получават издадения от НОИ персонален идентификационен код (ПИК), с който могат да проверят по всяко време осигурителния си статус чрез ИНТЕРНЕТ-страницата на НОИ – www.noi.bg или чрез информационните терминали в ТП на НОИ. Справка за актуалното състояние на осигурителния статус се генерира чрез въвеждане на ЕГН и ПИК.
В случаите, когато лицата не са получили своя ПИК на адреса, на който е било изпратено сведението по чл. 9 от Инструкция № 1/2000 г. на Управителя на НОИ за 2004 г., не са имали сведение или са го изгубили, се процедира по следния начин:
Лицето подава молба в териториално поделение на НОИ. За защита на данните, представляващи информация за икономическата му идентичност по смисъла на Закона за защита на личните данни, молбата се подава лично или чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Молби, подадени по пощата, не се разглеждат.
При подаване лично на молбата за предоставяне на ПИК, лицата трябва да се идентифицират чрез документ за самоличност. Когато молбата се подава от упълномощено лице, към нея се прилага пълномощното.
С оглед предотвратяване злоупотреба с лични данни се генерира нов ПИК.
В тридневен срок от завеждането на молбата в ТП на НОИ, длъжностното лице издава удостоверение с ПИК, което следва да се получи лично или от нотариално упълномощен представител срещу подпис.
Удостоверенията не се изпращат по пощата.


Вх.№ ............/........ ДО

ДИРЕКТОРА на ТП на НОИ
.............................………….М О Л Б А

От .................................................................................... ЕГН .........................
(име, презиме, фамилия)
постоянен адрес ……………………………………………………………...............................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап., телефон)

лична карта № …………….. , издадена на ………200 . г. от ..................................................


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено удостоверение за персонален идентификационен код, който да ми послужи за проверка на осигурителния ми статус чрез ИНТЕРНЕТ – страницата на НОИ.


Дата: ................... Подпис: ........................
Град: ...................Приел документите:………………………………
(име, фамилия, длъжност и подпис)

14 коментара:

Анонимен каза...

iskam da si proverq osigyrovkite emai: alex_bebe90@abv.bg

Анонимен каза...

Защо при влизане в цитираният сайт www.noi.bg в издадения ми сертификат днес в сая 106 на НОИ, ме дебне неизвестен хакер, желаещ да проникне в личните ми данни? За това неколкократно бях предупреден от системата, че www.noi.bg е с неизвестен произход и рисковете са за моя сметка.Как тогава да разбера осигурителния си статус в тази ситуация без да поемам излишни рискове?

Анонимен каза...

Кога ще оправите системата?Как да разберем осигурителния си статус,след като не ни е предоставена нужната защита?И защо не ни уведомяват в информационните терминали в ТП на НОИ,че има проблем със страницата?Виждам,че проблема не е от вчера...

Анонимен каза...

Днес е 24.03 2012г. и системата още не е оправена.Какво като си извадих идентификационен код като не ми служи за нищо?

Анонимен каза...

Няма ли най сетне да заработи тази система.Кой отговаря за това и защо няма информация.

Анонимен каза...

Системата все още не е изправна въпреки множеството оплаквания! Това е поредната подигравка с хората!

Анонимен каза...

Електронни услуги и предоставяне на осигурителна информация в НЕРЕАЛНО време

Анонимен каза...

Тия дето са си измислили системицата, как да ни изсмукват ... със сигурност ще имат пенсия - да му мислят онези с гайдите дето само им снасят, а дали някой ден ще ползват облаги-един господ знае .... !!! По-справедлино е да бъде както в цивилизования смят - кой колкото си е внесъл-толкава да ползва. Стига с тези "солидарности"!!! Докога ще хрантутим мангалите само да се развъждат !?!?

Анонимен каза...

на 8 май ходих до нои да си взема пик за да мога да си проверявам дали са преведени болничните за бременност но не мога да вляза в саита на нои.няма ли да се оправи системата.много хора се оплакват че не не могат да си проверят здравният статус.абе нои вие нормални ли сте вземете си оправете системата

Анонимен каза...

защо и на страницата на нап не мога да проверя дали ми е преведен болничният.

Анонимен каза...

Аз съм работеща,с ТЕЛК решение след сърдечна операция.Удържат ми осигуровки,но фирмата не ги внася,а аз иском да ползвам програмата за възстановяване на НОЙ.Дали някой може да ме посъветва как да постъпя за да използвам правата си!?Благодаря,предварително...

Анонимен каза...

Системата все още не е изправна!!Това е поредната подигравка с хората!

Анонимен каза...

ЗАЩО НЕ МОГА ДА ВЛЕЗНА В САЙТА ДА СИ ПРОВЕРЯ ОСИГУРОВКИТЕ?
НА СТРАНИЦАТА,КЪДЕТО ТРЯБВА ДА ИЗВЪРША ПРОВЕРКАТА,В ПРАВОЪГЪЛНИКА,КЪДЕТО ТРЯБВА ДА ИЗПИША ПИК - А СИ,СЕ ПОБИРАТ САМО 7 ОТ 10-ТЕ ЦИФРИ НА ПИК-А.КОГА ЩЕ СЕ ОПРАВИ?ЗАЩО СИ ГУБИХ ВРЕМЕТО ДА СИ ВЗЕМАМ ПИК,КАТО ЗА НИЩО НЕ МИ СЛУЖИ В МОМЕНТА?

Анонимен каза...

Ами като не се отваря сайта закрийте го и не лъжете повече хората.Аз също не мога да вляза,ако на някои некадърници сте им платили за несвършена работа едни пари,вземете и си оправете сайта.Както казват-хубава работа ама Българска,е до кога така?